Pierwsza wzmianka o dziesięcinie jest zapisana w 1 Ks. Mój. 14.20 gdzie Abraham złożył Melchizedekowi dobrowolnie dziesięcinę z łupów wojny, który przyjął ją w imieniu Boga. Patriarcha Jakub w 1 Ks. Moj. 28.22 potwierdza obowiązek składania Bogu dziesięciny – BOGU jako Dawcy wszystkiego: ” z wszystkiego, co mi dasz będę Ci składał w ofierze dziesięciny”.
Następnie w 3 Ks. Moj. 27.30-32 wszystko, od zbóż, owoców, inwentarza, płodów ziemi była oddawana jako 10 część po to, aby pokazać, że Izraelici wiedzieli od kogo pochodzi błogosławieństwo, co potwierdza to fragment z 5 Ks. Mój. 14.22-29.

Jaka powinna być dziesięcina?
Dziesięcina powinna być pierwszą, najlepszą jej częścią. „Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich twoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz” Prz.3.9-10. mówi jak powinno się czcić Pana swymi ofiarami. A nie to, co nam akurat zbywa. To znaczy, że ta Boska część powinna być oddana na samym początku wszystkich innych wydatków. Po tym Bóg widzi, że cele, Jego wytyczne, Jego wola mają priorytet przed wszystkimi innymi rzeczami.

Dziesięciny służą do:
-pokrywania kosztów miejsc spotkań ( kościołów)
– do pokrywania kosztów uroczystości i jubileuszów
– do pokrywania kosztów służb dla Boga
– do pokrywania kosztów sług Bożych
– do pokrywania kosztów na biednych

Dawanie dziesięciny jest zewnętrzną oznaką, która pokazuje, że dawca rozumie ją i akceptuje to, że do Boga należy wszystko. Czytamy to w: 2 Mo 19.5, Ps 24.1, Ps 50.10-12 i Ag 2,8 .
My wszyscy jesteśmy przez Niego stworzeni i do Niego należy nasz każdy oddech ( 1 Ks. Mój. 26-27)

Jak i dlaczego powinniśmy dawać dziesięcinę?
Przykłady ze Starego Testamentu dają nam ważne wskazówki. Dla przykładu ODPOWIEDZIALNOŚĆ za powierzone dobra, pieniądze, które Bóg nam przekazał byśmy umieli tym szafować. PAMIĘĆ, że wszystko to, co mamy należy nie do nas, lecz do Pana i to Pan pozwala nam używać z tego dla Jego chwały. W Ma 3.8-10 Bóg wyraźnie mówi o tym, by człowiek nie oszukiwał Boga w dawaniu dziesięcin. Nasze finanse nie są do niczego Bogu potrzebne, ponieważ do Niego należy wszystko, cała ziemia jest Jego i to co ją napełnia należy do Niego, wszystkie rzeczy, bogactwa tego świata są Jego! Ofiarne dawanie dziesięcin ma większy wymiar.

Po pierwsze, ten świat jest silnie materialistyczny i w życiu ludzi w sekularnym świecie pieniądze odgrywają w większości główną rolę. I tu Bóg nas uczy, abyśmy nie polegali na mamonie, lecz na Nim i Jego łasce. Pan Jezus powiedział, żebyśmy nie służyli dwóm panom. Nie możemy służyć jednocześnie Bogu i mamonie. Tego się nie da pogodzić w naszym życiu, życiu ludzi wierzących.

Po drugie, że jeśli wiemy, że wszystko należy do Boga, a to co mam jest dzięki Niemu, to winniśmy Mu ten kawałek, który się nazywa dziesięcina oddawać z nabożnym gestem i wdzięcznością za to, że to co mamy jest i tak Jego własnością. To mówi nie tylko tylko Stary Testament, Nowy Testament mówi nam jeszcze więcej o dawaniu.

Niech Bóg błogosławi ciebie w kościele do którego chodzisz, abyś była błogosławieństwem dla innych. Wtedy zobaczysz, że dawanie ma więcej błogosławieństwa aniżeli branie. Niech spocznie na tobie obietnica z Malachiasza, która mówi, że Bóg otworzy swoje okna niebieskie i wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę.

Zachęcam cię do odważnego kroku w dawaniu, a zobaczysz jak zmieniają się twoje możliwości.