Twoje życie w Królestwie Bożym

Twoje życie w Królestwie Bożym

W liście do Rzymian apostoł Paweł w 14.17 pisze: "Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. " Boże Królestwo nie jest związane z rzeczami tego świata, jedzeniem czy piciem, lecz związane jest z Duchem...

Cena uczniostwa 2

Cena uczniostwa 2

W drugiej części będziemy omawiać cenę uczniostwa z innej perspektywy, z perspektywy Ew. Jana. 13.34-35 34 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami...

Koszty uczniostwa 1

Koszty uczniostwa 1

W Ew Mateusza 16.24-26 Pan Jezus mówi o chodzeniu w Jego ślady 24 Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. 25 Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by...

Na jakim paliwie jedziesz?

Na jakim paliwie jedziesz?

1. Definicja Wiary List do Hbr. 11.1-3+6 daje nam definicje biblijnej wiary, tej właściwej wiary, jedynego rodzaju wiary, jaki jest do przyjęcia przez Boga: - wiary zwycięskiej w najgorszych sytuacjach - wiary w duchowe realia - wiary prowadzącej do sprawiedliwości -...

SŁOWO NA 2019 rok

SŁOWO NA 2019 rok

Psalm 34.15 „ Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń” Są to słowa na rok 2019. I cóż możemy o nich powiedzieć…? Na pierwszy rzut oka jest mowa o złu i dobroci, o szukaniu pokoju- czyli stanu człowieka, który jest w strachu i obawie, aż do...

CZY ZNASZ SWOJE MIEJSCE ODPOCZYNKU?

CZY ZNASZ SWOJE MIEJSCE ODPOCZYNKU?

Ten kto umie odpoczywać, to odpoczywa! Można przedstawić krótką definicję odpocznienia, która by zawierała " Odpoczynek, to przerwa dla nabrania sił po czynnościach połączonych z wysiłkiem" Tak opisuje jeden ze słowników języka polskiego. W Ew. w/g św. Mateusza...

Czym jest egzamin duchowy i jakie są Boże kryteria?

Czym jest egzamin duchowy i jakie są Boże kryteria?

Historie, którą wysłuchamy ma zakończenie happy endu. Tak często jest u Boga! 1 Mo.22.1 – 19. „I KSIĘGA MOJŻESZOWA 22 Ofiarowanie Izaaka 22.1 Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Otom ja. 22.2 I rzekł: Weź...

LEKTURA DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ ZACHĘTY W PANU

LEKTURA DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ ZACHĘTY W PANU

Co masz w Chrystusie? Potrafisz na to pytanie od razu dać odpowiedź? Czy może najpierw się zastanowimy i pomyślimy o tym, kim dla nas jest Jezus Chrystus. Jak bliski jest dla mnie i dla ciebie Ten, przed którym każde kolano uklęknie i każdy język musi ogłaszać,...

W jakim poście Bóg ma upodobanie?

W jakim poście Bóg ma upodobanie?

W księdze Izajasza 58. 1-12 Bóg opisuje w którym poście ma swoje upodobanie, a który jest przez Niego nie do przyjęcia. 1 Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! 2...

6 praktycznych wersetów na spokojne i radosne święta

6 praktycznych wersetów na spokojne i radosne święta

Poniżej przedstawiamy 6 praktycznych wersetów na spokojne i radosne święta. Wierzę, że będą one aktualne przez cały rok, a także będą wskazówką jak przygotować się na nachodzące święta Wielkanocne 🙂 6 praktycznych słów na radosne i spokojne Święta Bożego Narodzenia...

NA JAKIM PALIWIE JEŹDZISZ?

NA JAKIM PALIWIE JEŹDZISZ?

1. Definicja Wiary List do Hbr. 11.1-3+6 daje nam definicje biblijnej wiary, tej właściwej wiary, jedynego rodzaju wiary, jaki jest do przyjęcia przez Boga: - wiary zwycięskiej w najgorszych sytuacjach - wiary w duchowe realia - wiary prowadzącej do sprawiedliwości -...