Żyjemy by wydawać dobre owoce

Żyjemy by wydawać dobre owoce

Celem Boga w naszym życiu jest szukanie dobrych owoców!!! W Ew. Jana 15.16 " Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu Moim, dał wam "...

Partnerstwo z Duchem Świętym

Partnerstwo z Duchem Świętym

Wspólnik, towarzysz i współuczestnik w twoim życiu- Duch Święty (jako PARAKLETOS) to ten, który przychodzi z pomocą gdy Go wołamy! Partnerstwo z Duchem Świętym, to nie jest tzw. przeduchowienie twojego stylu życia. To nie jest ignorowanie wszystkiego, ani oczekiwanie,...

Jakie ma znaczenie Chrzest w Duchu Świętym?

Jakie ma znaczenie Chrzest w Duchu Świętym?

Aby na to pytanie dać właściwą odpowiedź, potrzeba choć trochę powiedzieć kto to jest Duch Święty? Duch Święty jest Darem od Ojca Niebiańskiego dla wszystkich tych, którzy uwierzyli Ewangelii zbawienia. W ew. Jana 14. 16-17Jezus powiedział " Ja prosić będę Ojca i da...

Dziesięcina i dawanie 1

Dziesięcina i dawanie 1

Pierwsza wzmianka o dziesięcinie jest zapisana w 1 Ks. Mój. 14.20 gdzie Abraham złożył Melchizedekowi dobrowolnie dziesięcinę z łupów wojny, który przyjął ją w imieniu Boga. Patriarcha Jakub w 1 Ks. Moj. 28.22 potwierdza obowiązek składania Bogu dziesięciny - BOGU...

Dziesięcina i dawanie 1

Dziesięcina i dawanie 1

Kochani! Zapraszamy na kontynuację Słowa o dziesięcinie i dawaniu. Księga Malachiasza 3,10-12 mówi: "Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza (czytaj kościoła), aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie...

Test na miłość 2

Test na miłość 2

W drugiej części o „Test na miłość” zajmiemy się od samego początku fragmentem z Objawienia 3.1-2 1 A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. 2 Bądź czujny...

Test na miłość 1

Test na miłość 1

W dzisiejszym świecie jest wszystko przeprowadzane i analizowane wg jakiś reguł, umów, tabel, czy testerów. I to się odbywa nie tylko w świecie sekularnym, lecz również pośród rożnych denominacji kościołów chrześcijańskich. I jest to potrzebne, aby można było określić...

Czy masz zdrowy wzrok?

Czy masz zdrowy wzrok?

To co kochamy nie spuszczamy z naszych oczu! W Ew. Łk. 4.17-22 czytamy 17 I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 18 Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał...

Twoje życie w Królestwie Bożym

Twoje życie w Królestwie Bożym

W liście do Rzymian apostoł Paweł w 14.17 pisze: "Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. " Boże Królestwo nie jest związane z rzeczami tego świata, jedzeniem czy piciem, lecz związane jest z Duchem...

Cena uczniostwa 2

Cena uczniostwa 2

W drugiej części będziemy omawiać cenę uczniostwa z innej perspektywy, z perspektywy Ew. Jana. 13.34-35 34 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami...

Koszty uczniostwa 1

Koszty uczniostwa 1

W Ew Mateusza 16.24-26 Pan Jezus mówi o chodzeniu w Jego ślady 24 Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. 25 Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by...

Na jakim paliwie jedziesz?

Na jakim paliwie jedziesz?

1. Definicja Wiary List do Hbr. 11.1-3+6 daje nam definicje biblijnej wiary, tej właściwej wiary, jedynego rodzaju wiary, jaki jest do przyjęcia przez Boga: - wiary zwycięskiej w najgorszych sytuacjach - wiary w duchowe realia - wiary prowadzącej do sprawiedliwości -...

SŁOWO NA 2019 rok

SŁOWO NA 2019 rok

Psalm 34.15 „ Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń” Są to słowa na rok 2019. I cóż możemy o nich powiedzieć…? Na pierwszy rzut oka jest mowa o złu i dobroci, o szukaniu pokoju- czyli stanu człowieka, który jest w strachu i obawie, aż do...

CZY ZNASZ SWOJE MIEJSCE ODPOCZYNKU?

CZY ZNASZ SWOJE MIEJSCE ODPOCZYNKU?

Ten kto umie odpoczywać, to odpoczywa! Można przedstawić krótką definicję odpocznienia, która by zawierała " Odpoczynek, to przerwa dla nabrania sił po czynnościach połączonych z wysiłkiem" Tak opisuje jeden ze słowników języka polskiego. W Ew. w/g św. Mateusza...