W co wierzymy?

– w nieomylność całości Pisma Świętego
– w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego
– w Synostwo Boże Jezusa poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii
– w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele
– w zbawienie wieczne jako dar Bożej łaski dostępny na podstawie wiary
– w potrzebę nowonarodzenia czyli podjęcia osobistej decyzji o nawróceniu się do Boga
– w potrzebę chrztu wiary przez zanurzenie się w wodzie jako aktu potwierdzającego duchowe nawrócenie
– w chrzest w Duchu Świętym
– w uzdrowienie chorych przez wiarę w Jezusa Chrystusa
– w życie wieczne i wieczne potępienie

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór w Szydłowcu

 

Nasze nabożeństwa odbywają się

w Niedzielę o godz. 11:00

Szydłowiec, ul. Radomska 2

Z życia Kościoła

Głos Prześladowanych Chrześcijan

Głos Prześladowanych Chrześcijan

Zapraszamy na spotkanie przeprowadzone przez wolontariuszy i pracowników "Głosu Prześladowanych Chrześcijan". Podczas spotkania przedstawione zostaną najnowsze informacje o skali prześladowań we współczesnym świecie oraz historie osób, które ich doświadczyły. Dowiesz...

90 lat Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej na ziemiach Polski

90 lat Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej na ziemiach Polski

Jubileusz 90-lecia Serdecznie zapraszamy  na obchody Jubileuszu 90-lecia powołania Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej na ziemiach polskich. Uroczystość odbędzie się dnia 22 września 2019 roku o godzinie 11:00 w Centrum Kongresowym Targi Kielce S.A., ul....

Pragnienie

Pragnienie

Definicja pragnienia jest czego usilnie chcieć, życzyć sobie, dążyć do czego, żądać, pożądać. Pragnienie można: - odczuwać - obudzać - wywoływać W Biblii słowa „ pragnienie” i pochodne tego wyrazu występują 118 razy. W Ew. Jana 4.13-15 jest porównanie między...

Kazania

 

Zainspiruj się biblijnym nauczaniem głoszonym w naszym zborze.