Nie jest to pytanie, na które nie można dać jednoznaczną odpowiedź.
Zgodzicie się, że kościół to nie budynek ze ścian i okien i podłogi czy dachu, ale pod słowem „ kościół ” kryje się o wiele głębsza definicja.
Znaczenie słowa kościół to po grecku ekklesia, co oznacza dosłownie „społeczność powołanych” czyli ludzi, którzy mają ze sobą coś wspólnego, mający wspólny kierunek, schodzący się razem w jakimś celu. W jakim celu? W celu, do którego zostali powołani. A do czego zostali powołani? Ci ludzie zostali powołani, aby mogli Bogu oddawać cześć, hołd i uwielbienie.
Są to ludzie, którzy wierzą, że poprzez śmierć Syna Bożego są odkupieni i już nie należą do tego świata mający nadzieję na powtórne przyjście Pana Jezusa.

Kościół to ludzie, którzy są wywołani z tego świata do Innej Rzeczywistości. Jaka jest ta rzeczywistość? Jest to Rzeczywistość DUCHOWA Ojca i Syna i Ducha Świętego, do Bożego Królestwa.
Pierwsza wzmianka o kościele jest zapisana w Piśmie Świętym w ewangelii w/g Mateusza w 16 roz. od wiersza 13-19 gdzie jest mowa o tym, że Jezus zbuduje swój kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. Czyli wyznanie Piotra o Jezusie, to kim jest, dało fundament, na którym stoi kościół. I Biblia uczy nas np. o tym, że kościół jest zbudowany na Jezusie Chrystusie jako kamieniu węgielnym. List do Efezjan 2 roz.
Poza tym kościół jest Oblubienicą Jezusa Chrystusa, Głową kościoła jest Jezus Chrystus, a kościół jest Jego ciałem tu na ziemi.
Także nigdy kościół nie stanowił budowli pod żadną postacią, ale Bóg miał na myśli tylko ludzi, którzy zostali wybrani do Jego Królestwa.
Zapraszamy do refleksji nad tym tematem, jak również do opisów własnych spostrzeżeń.

Poniżej kościół, który się spotyka w
Szydłowcu przy ulicy Radomskiej 2 na 1 piętrze o 11:00 w niedziele
Zapraszamy 😊