Aby na to pytanie dać właściwą odpowiedź, potrzeba choć trochę powiedzieć kto to jest Duch Święty?
Duch Święty jest Darem od Ojca Niebiańskiego dla wszystkich tych, którzy uwierzyli Ewangelii zbawienia.
W ew. Jana 14. 16-17Jezus powiedział ” Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki”. Tym właśnie Pocieszycielem jest Duch Święty, nie innym Pocieszycielem, lecz tego samego rodzaju, co Pan Jezus. Ten Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy, ponieważ tylko Jego nauczanie jest prawdziwe. Dalej w wersie 17 jest mowa o tym, że „świat” nie jest w stanie przyjąć tego Ducha Świętego, bo Go nie widzi i nie zna. To znaczy, że „świat” tego co nie widzi nie może zaakceptować, ani tego, czego nie poznał, nie zbadał i nie doświadczył. Czyli „świat”, a to dla mnie oznacza wszystkich tych, którzy nie uwierzyli dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie i Jego zastępczej śmierci na krzyżu Golgoty, po prostu dla nich Ewangelia jest do niczego nie potrzebna, pomimo że słyszeli, to jednak nie zaakceptowali i nie przyjęli zbawienia, które płynie od naszego Pana. Świat oznacza rownież system myślenia, gdzie ludzie układają sobie życie bez Boga.Niewierzący chcą zobaczyć zanim uwierzą, choć jest im nie potrzebne w przypadku wiatru czy energii elektrycznej.
Duch Święty przekonuje, ujawnia, obala, obnaża i mówi o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie każdej osobie, aby doprowadzić do zbawienia.
Służba przekonywania Ducha odbywa się w trzech dziedzinach:
1. Grzech- Duch Święty obnaża grzech niewiary w celu obudzenia poczucia winy i potrzeby przebaczenia. Co prowadzi do prawdziwej pokuty i nawrócenia się.
2. Sprawiedliwość- Duch Święty przekonuje ludzi, że Jezus jest sprawiedliwym Synem Bożym, wywyższonym Panem wszystkiego, uświadamiając im normy Bożej sprawiedliwości w Chrystusie.
3. Sąd- Duch Święty ujawnia ludziom, że szatan został pokonany na krzyżu, o teraźniejszym sądzie Boga nad światem i przyszłym sądzie całego rodzaju ludzkiego.
Chrystus pełen Ducha świadczył światu, że czyny ich są złe i wzywał ich do upamiętania.
Dziś praca, służba Ducha Świętego jest tego samego charakteru, co była na początku Jego wylania w dzień Zielonych Świąt tzw. Pięćdziesiątnicy. A to możemy sobie przeczytać w Piśmie Świętym w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy to zstąpił na ziemię, ale szczególnie na 120 uczniów, którzy byli zebrani w górnej izbie w Jerozolimie.
Tak zaczął sie czas Ducha Świętego tu na ziemi. Ale Jego praca, to nie tylko przekonywanie ludzi, ale również jest Pomocnikiem w kościele, gdzie ustanawia służby, powołuje ludzi na urzędy, rozdaje dary do kościoła, a przede wszystkim chrzci w jedno ciało, które jest kościołem, innymi słowy Duch Święty poprzez chrzest w lokalny zbór dodaje ludzi, aby budować swój kościół.Możemy o tym przeczytać w 1 liście do Koryntian 12.13-31. Jest to obszerny opis gdzie Duch Święty wykonuje swoją pracę w kościele.
Także chrzest w Duchu Świętym, to przede wszystkim dodawanie ludzi do lokalnego zboru.
Życzę dobrej lektury i wniosków, które będą się nasuwać podczas czytania